Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Live TV De Blauwe Moskee – Volg de vrijdagpreken en andere lezingen!


BEGINNERS

WAT IS ISLAM
Om de Islam te begrijpen is het van belang te weten wat het betekent. Islam is Arabisch en het betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God: die als enige het recht heeft aanbeden te worden.
Lees verder

HET BEELD VAN DE ISLAM

Islam is een Arabisch woord dat betekent ‘de complete overgave en gehoorzaamheid aan de Wil van Allah alleen’. Islam is de ware religie die Allah heeft gekozen voor Zijn schepselen.

Lees verder

RAMADAN

“…En laten de wedijveraars hierom dan wedijveren.” (Soerat al-Moetaffifien: 26) Dus beste moslim, wees waakzaam en benut Ramadan optimaal door de volgende zaken in acht te nemen: Vraag Allah om jou de maand Ramadan door te laten brengen
Lees verder

ZAKAT

Door de nobele Shaykh al-Imaam Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien moge Allah hem genadig zijn Het is toegestaan voor een persoon om zijn zoon van de zakaah(1) te geven, met de voorwaarde dat voor hem daarin geen ontheffing van een verplichting zit.
Lees verder

BIOGRAFIE / AS-SIERAH

MOHAMMED VOLGENS EEN AANTAL GROTE WESTERSE NAMEN In De Naam Van Allah De Meest Barmhartige, De Meest Genadevolle, Het volgende stuk is een verklaring van ‘afkeur’ op de journalisten van Denemarken en Noorwegen wegens hun aanvallen op de Heilige Profeet (vrede zij met hem).
Lees verder

GELOOFSLEER/AQIEDAH

HET GELOVEN IN ALLAH Alle lof zij aan Allah alleen en vrede en zegeningen zij met Zijn Dienaar en Boodschapper, onze Profeet Mohammed en met zijn familie en zijn metgezellen. Het vereiste geloof in de Schepper voor ieder individu kent zijn oorsprong ver voordat er ooit bewijs voor ...
Lees verder

Jurisprudentie / Alfiqh

TAHAARAH Taalkundig betekent tahaarah: reinheid en zich ontdoen van Ahdaath[1]. Volgens de Fiqh-termen betekent tahaarah het opheffen van een Hadath (gebeurtenis) of het verwijderen van een Nadjas (onreine materie). WATEREN Al het water dat uit de hemel of de grond komt is ...
Lees verder

RAADGEVING / NASSIHA

DE ISLAM IS DE RELIGIE Islam: is het geloof die Allah neergezonden heeft op Mohammed(sws) waarmee hij de religies beëindigd en vervolmaakt heeft, Zijn gunsten volledig gemaakt heeft voor Zijn dienaren en de islam als religie voor hen gekozen. Hij accepteert geen andere religie anders dan de ...
Lees verder